ทำนาย ดูดวง ทะเบียนรถ

ดูดวงทะเบียนรถ ทำนายทะเบียนรถ ดูดวงผลรวมทะเบียนรถ ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ เลขทะเบียนรถ สามารถทำนายได้หลายแบบ เช่น หมวดอักษร (รวมตัวเลขหน้าหมวด (ถ้ามี)) และ ตัวเลข 4 หลัก ทํานายเฉพาะเลขทะเบียน 4 หลัก หรือ ทำนายรวมกับตัวเลขหน้าหมวดอักษร
** การวิเคราะห์ด้านล่างจะใช้แบบแรกเป็นหลัก รวมวิเคราะห์ตามหลักทักษาปกรณ์ ในลักษณะอักษรถูกโฉลกทักษากับผู้ครอบครอง ผู้ใช้ผู้ขับประจำหรือไม่ **